Termeni și condiții

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către INFRAPANEL SRL, prin intermediul magazinului virtual www.infrapanel.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți. Astfel, următorii termeni vor însemnă: Cumpărătorpersoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă. Vânzător – societatea comercială INFRAPANEL SRL, având sediul social în Tg.-Mureș, Str. Cerbului, nr.2, jud. Mureș, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J26/999/2009, CIF RO26231491. Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului. Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord primească aceste Bunuri și Servicii și facă plata acestora. Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător. Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fară a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul își utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fară o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fară a fi nevoit aducă justificări pentru aceasta.

d. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Infrapanel.ro își rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe pârți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului, precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea INFRAPANEL SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fară acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENȚIABILITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris la Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fară consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.infrapanel.ro. InfraPanel SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fară autorizare nici o informație referitoare la Cumpărător. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre).

7. TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. LivrareVanzatorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
b. Transport – Ambalare În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de InfraPanel, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.

11. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.infrapanel.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. În cazul produselor vândute și livrate de InfraPanel, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către InfraPanel. În cazul certificatelor de garanție emise de InfraPanel, oferim serviciul “Pick-up & Return” care presupune preluarea și livrarea produselor în condiții de gratuitate. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreagă responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@infrapanel.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

16. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, OUG 78/2000 – privind regimul deșeurilor, în temeiul dispozițiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele: – clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;- colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;- clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos:DEE

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și ca ele fac obiectul unei colectări selective.

17. PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părti nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.