Tarife energie electrică

Alegerea corectă a abonamentului pentru consumatorii casnici

Vom calcula în tabelul de mai jos costul energiei electrice în funcție de mai multe abonamente, pentru a vă ajuta în alegerea tipului potrivit de abonament în funcție de cantitatea de energie consumată. Calculele din tabel sunt făcute pentru cele mai uzuale abonamente, pentru contoare cu plată post consum.

Tip abonament

Subtip abonament

100 kW

300 kW

500 kW

800 kW

1000 kW

CS – de tip social

Peste 3 kWh/zi

126.82 lei

380.46 lei

634.1 lei

1014.56 lei

1268.2 lei

CD – de tip monom

 

68.76 lei

206.28 lei

343.8 lei

550.08 lei

687.6 lei

CR – monom cu rezervare

 

60.27 lei

167.9 lei

275.52 lei

436.96 lei

544.59 lei

CR2 – monom cu rezervare pe două zone orare

Consum 70% zi – 30% noapte

72.40 lei

204.27 lei

336.14 lei

533.94 lei

665.81 lei

Consum 50% zi – 50% noapte

62.76 lei

175.36 lei

287.96 lei

456.86 lei

569.46 lei

Consum 30% zi – 70% noapte

53.13 lei

184.13 lei

239.79 lei

379.79 lei

473.12 lei

CTP – de tip monom

Pana la 3 kW inclusiv

51.97 lei

142.98 lei

233.99 lei

370.51 lei

461.52 lei

3 – 6 kW

59.45 lei

150.46 lei

241.47 lei

377.98 lei

469.00 lei

Peste 6 kW

66.42 lei

157.43 lei

248.44 lei

384.95 lei

475.97 lei

Prețurile conțin TVA, tarifele de rezervare, taxa de cogenerare înaltă eficientă (0.0231 lei/kWh + TVA) și costul certificatelor verzi (0.0515 lei/kWh + TVA), dar nu conțin acciza care este un cost nesemnificativ.

Interpretarea rezultatelor:

– Tariful social NU este recomandat decat consumatorilor care indeplinesc conditiile economice cerute de acest abonament si care au un necesar foarte redus de energie, de sub 50 kW pe luna
– Pentru consumatorii casnici care au un necesar de aprox. 100 kW este recomandat abonamentul CR – monom cu rezervare, considerat un abonament “clasic”
– Pentru consumatorii care au un consum mediu intre 100 kW si 1000 kW (sau mai mult) lunar, se recomanda abonamentul CTP de tip monom. Alegerea subtipului de abonament se face in baza contractului cu furnizorul de energie electrica. In contract este specificat tipul de abonament si puterea alocata. Daca este nevoie de o putere alocata mai mare, proprietarul contractului poate cere acest lucru, iar furnizorul va elibera un aviz tehnic conform caruia se aproba sau nu alocarea unei puteri de consum superioare. Acest abonament se recomanda consumatorilor care au incalzire electrica!
– Consumatorii care au un program de consum predominant de noapte (intre orele 22 – 07) in timpul saptamanii precum si la sfarsit de saptamana (indiferent de ora), pot alege abonamentul CR2 pe doua intervale orare. Din punct de vedere tehnic, acest abonament implica si montarea unui contor electronic care sa poata inregistra consumul pe intervale orare, fiind programat de reprezentantii furnizorului de energie. Acest contor se obtine contra cost in baza unei cereri si a unui aviz tehnic. ATENTIE! Abonamentul CR2 este rentabil doar daca exista consum de peste 500 kW lunar, in proportie de peste 70% consum de noapte si in week-end.

 

Tarife energie elctricaTarife energie electrica reglementate pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

Tarife energie electrica pentru consumatori casnici şi asimilati consumatorilor casnici stabilite de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei valabile de la 1 ianuarie 2016:

Tariful social (CS)
Tariful monom (CD)
Tariful monom cu rezervare (CR)
Tariful monom cu consum inclus (CI)
Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare (CR2)
Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe trei zone orare (CR3)
Tariful monom cu rezervare pe tranşe de putere (CTP)

 

Tariful social (CS)

 • Este un tarif cu caracter de protecţie socială, fiind destinat numai consumatorilor cu un venit net mediu lunar pe membru de famile mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin actele normative in vigoare.
 • Tariful se acordă numai la domiciliul stabil al clientului.
 • Este prevăzut numai pentru locurile de consum cu delimitarea faţă de instalaţiile de distribuitorului la joasă tensiune.
 • Este indicat pentru un consum într-o perioadă de 30 de zile sub 110kWh, fiind, sub această limită, cel mai economic tarif. Tariful social greşit ales conduce la valori foarte mari ale facturii de energie electrică.
 • Consumul din perioada de facturare se aloca succesiv pe trei tranșe:
 1. în prima tranșă se consideră 2 kWh/ zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare;
 2. în a doua tranșă se consideră 1 kWh/ zi suplimentar față de prima tranșă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare;
 3. în a treia tranșă diferența între consumul realizat și consumul inclus în tranșele anterioare;
 • Consumul aferent fiecărei tranșe a tarifului social se facturează:

-la tariful reglementat, pentru cantitatea de energie electrică aferentă procentului de achiziție din piața reglementată, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici;

-la tariful CPC (componenta de piață concurențială), pentru cantitatea de energie electrică aferentă procentului de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici;

Nivel tensiune
Tarif CS – de tip social
Tranșa I (lei/ kWh și abonat) Tranșa II (lei/ kWh și abonat) Tranșa III (lei/ kWh și abonat)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,1954
0,4690
0,9246
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom (CD)

 • Este un tarif cu o singură componentă, respectiv componenta de energie.
 • Fiind un tarif fără rezervare, în care se plăteşte numai componenta de energie, tariful permite ca, în cazul lipsei consumului, clientul să nu plătească nimic, dar prezintă dezavantajul că, pe măsura ce consumul creşte, cheltuielile devin din ce în ce mai mari faţă de alte tarife.
 • Se recomandă pentru consumuri lunare mai mici de 43 kWh, când nu se îndeplinesc condiţiile de acordare a tarifului social.
 • De asemenea, se recomandă în cazul imobilelor practic nelocuite, dacă nu se doreşte întreruperea alimentării, sau în cazul caselor de vacanţă, fie având consumuri lunare sub 43 kWh, fie având consumuri lunare neuniforme, dar un consum mediu lunar pe o perioadă, de exemplu, de un an de zile, de maxim 43 kWh, astfel încât să se obţină un preţ mediu anual mai mic decât în alte tarife.
 • În factură, valoarea componentei de energie se calculează ca sumă dintre:

-produsul dintre prețul de energie corespunzător tarifului reglementat (CD), procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare;

-produsul dintre tariful CPC (componenta de piață concurențială), procentul de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare.

 

Nivel tensiune
Tarif CD – de tip monom
Preț energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,4690
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)
0,3647

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom cu rezervare (CR)

 • Reprezintă cea mai comodă opţiune pentru client, pentru că îi permite orice variaţie de consum pe durata zilei şi nu îl obligă la o limitare a consumului lunar; este un tarif nerestrictiv, neexistând riscuri datorate neîncadrării în condiţiile impuse de celelalte tipuri de tarife.
 • Tariful are două componente: componenta de rezervare şi componenta de energie.
 • Valoarea componentei de rezervare se calculează ca produs dintre prețul de rezervare corespunzător tarifului reglementat (CR), procentul de de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și numărul de zile din perioada de facturare.
 • Valoarea componentei de energie se calculează ca sumă dintre:

-produsul dintre prețul de energie corespunzător tarifului reglementat (CR), procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare;

-produsul dintre tariful CPC (componenta de piață concurențială), procentul de achiziție din piața concurențială, corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și cantitatea totală de energie electrică consumată în perioada de facturare.

 

Nivel tensiune
Tarif CR – de tip monom cu rezervare
Preț rezervare (lei/zi )
Preț energie (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,1691
0,3517
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)
0,1691
0,2734

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom cu consum inclus (CI)

 • Este un tarif cu abonament.
 • Valoarea abonamentului se calculează ca produs dintre valoarea zilnică a abonamentului, procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici și numărul de zile din perioada de facturare.
 • Valoarea abonamentului zilnic include valoarea componentei zilnice de rezervare și contravaloarea unei cantități zilnice de energie electrică egală cu produsul dintre cantitatea de energie electrică de 1 kWh și procentul de achiziție din piața reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienții casnici.

Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament și neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Nivel tensiune
Tarif CI – de tip monom cu consum inclus
Abonament (lei/zi )
Preț energie (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,4858
0,3517
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)
0,4155
0,2734

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare (CR2)

 • Tariful are două componente: componenta de rezervare şi componenta de energie. Pentru partea de consum corespunzător tarifului reglementat, prețul se aplică diferenţiat, pe două intervale (“zone”) orare şi pe tensiuni.
 • Zonele orare ale tarifului sunt: “zona de zi”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 7.00-22.00 şi “zona de noapte”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 22.00-7.00 si orele din week-end, de vineri ora 22.00 până luni ora 7.00.
 • Preţul corespunzător tarifului reglementat din zona de noapte este mai mic decât cel din zona de zi. Din acest motiv, tariful devine economic numai de la un procent al consumului în orele de noapte şi week-end, din total, mai mare de 56%, pentru orice nivel al consumului total, dar avantajul devine semnificativ pe măsură ce consumul lunar şi ponderea consumului din orele de noapte şi week-end în consumul total cresc.
 • Tariful este foarte potrivit pentru casele de vacanţă, unde, în mod obişnuit, cea mai mare parte a consumului se realizează  în week-end.
 • Acest tarif se poate aplica numai dacă măsurarea energiei electrice se face cu contorul electronic, fiind necesară comutarea între cele două zone orare, de noapte şi de zi.
 • Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR2, sau invers, obligă, după caz, schimbarea contorului existent (dacă contorul existent nu este electronic), sau reprogramarea acestuia (dacă contorul existent este electronic).
Nivel tensiune
Tarif CR2 – de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare
Preț rezervare (lei/zi )
Preț energie în zona de zi (lei/kWh )
Preț energie în zona de noapte (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,1691
0,5603
0,1822
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)
0,1691
0,4428
0,1433

 

Zone orare pentru tariful CR2

Zona de zi
Zona de noapte
07.00 – 22.00
22.00 – 7.00 și de vineri de la ora 22.00 până luni la ora 7.00

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe trei zone orare (CR3)

 • Este cel mai complex tarif pentru consumul casnic şi presupune o foarte bună cunoaştere de către utilizator a curbei sale zilnice de consum.
 • Tariful are două componente: componenta de rezervare şi componenta de energie. Pentru partea de consum corespunzător tarifului reglementat, prețul se aplică diferenţiat, pe trei intervale (“zone”) orare şi pe sezoane calendaristice.
 • Sezoanele calendaristice sunt: sezonul de vară, de la 1 aprilie la 30 septembrie şi sezonul de iarnă, de la 1 octombrie la 31 martie.
 • Zonele orare ale tarifului în sezonul de vară sunt următoarele: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 8.00-9.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 21.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 21.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 9.00-21.00.
 • Zonele orare ale tarifului în sezonul de iarnă sunt următoarele: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 8.00-10.00 şi 19.00-22.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 22.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 22.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 10.00-19.00.
 • Preţul energiei în tarif reglementat are valoarea cea mai mică în timpul orelor “de gol”, o valoare medie în timpul orelor “normale” şi valoarea cea mai mare în timpul orelor “de vârf”. Astfel, maximum de economie în acest tarif se obţine dacă tot consumul este efectuat în zona de gol.

Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR3, sau de la tariful diferenţiat pe două zone orare (CR2) la tariful diferenţiat pe trei zone orare (CR3), sau invers, obligă, după caz, la schimbarea contorului (dacă contorul existent nu este electronic), sau la reprogramarea acestuia (dacă contorul existent este electronic).

Nivel tensiune
Tarif CR3 – de tip monom cu rezervare, diferențiat pe trei zone orare
Preț rezervare (lei/zi )
Preț energie în zona de vârf (lei/kWh )
Preț energie în zona normală (lei/kWh )
Preț energie în zona de gol (lei/kWh )
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
0,1691
0,7946
0,4428
0,2083
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)
0,1691
0,6253
0,3517
0,1563

 

Zone orare pentru tariful CR3

Sezon
Zona de vârf
Zona de gol
Zona normală
VARĂ
(1 aprilie – 30 septembrie)
08,00-09,00
0,00-08,00
21,00-00,00
și de vineri de la
ora 21,00 până luni
la ora 08,00
09,00-21,00
IARNĂ
(1 octombrie – 1 martie)
08,00-10,00
19,00-22,00
0,00-08,00
21,00-00,00
și de vineri de la
ora 21,00 până luni
la ora 08,00
10,00-19,00

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^

Tariful monom cu rezervare pe tranşe de putere (CTP)

 • Presupune încadrarea în una din cele trei tranşe ale tarifului, în funcţie de puterea maximă contractată (absorbită) de consumator: până la 3 kW, inclusiv, între 3 şi 6 kW, peste 6 kW.
 • Alegerea acestui tarif se recomandă a se face numai în cazul unei bune cunoaşteri, de către consumator, a puterii instalate a fiecăruia din receptoarele electrice din instalaţia sa de utilizare şi al controlului asupra simultaneităţii funcţionării acestora, pentru a putea astfel determina corect puterea maxim absorbită.
 • Tariful se utilizează numai pentru locurile de consum cu delimitarea de instalaţiile distribuitorului la joasă tensiune şi are două componente: componenta de rezervare, care are valoari diferite pe cele trei tranşe de putere, şi componenta de energie, care are aceeaşi valoare pentru orice tranşă de putere.
 • Tariful pentru prima tranşă este constant mai avantajos decât tariful monom cu rezervare (CR), dar pune problema încadrării în puterea maximă absorbită, de 3 kW.
 • Tariful pentru tranşa a doua este mai avantajos decât tariful monom cu rezervare (CR) începând de la consumuri lunare mai mari de 90 kWh, dar pune problema încadrării puterii maxim absorbite în valoarea maximă de 6 kW.
 • Alegerea tranşei peste 6 kW se justifică, la preţurile actuale, la consumuri lunare foarte mari, efectul pozitiv simţindu-se abia de la un consum de 175 kWh, dar fiind neatractiv faţă de cel rezultat din alegerea tranşei 3-6 kW, până la nivelul la care în această tranşă există riscul depăşirii puterii maxime. Tranşa peste 6 kW elimină inconvenientul limitării puterii.
 • Pentru tariful cu putere contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

Pentru aplicarea tarifului în cazul primelor două tranşe instalaţia electrică trebuie prevăzută cu limitator de sarcină care întrerupe alimentarea cu energie electrică în situaţia depăşirii limitei maxime a tranşei, respectiv a puterii de 3 sau 6kW. Realimentarea se face numai după descărcarea surplusului de sarcină, prin acţionarea de către consumator a întrerupătorului.

Nivel tensiune
Tarif CTP – de tip monom
Tranșă de putere maximă
contractată (kW))
Preț rezervare (lei/zi)
Preț energie (lei/kWh)
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)
până la 3 kW inclusiv
0,1691
0,2866
3-6  kW
0,3647
0,2866
peste 6 kW
0,5471
0,2866

Notă: Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată

Inapoi^


Coș

Produse similare

n
Cât consumă panourile radiante infraroșu?

Service aer condiționat auto

Încărcare freon auto

Detalii
nu este poza